____________________________________________________________________________________________

 

ZAMÓWIENIA REALIZOWANE PRZEZ SCHAVEMAKER INVEST SP. Z O.O.
W RAMACH INWESTYCJI PN. "ROZBUDOWA INTERMODALNEGO TERMINALU KONTENEROWEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH"

 


PROCEDURA DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ OBOWIĄZUJĄCA W RAMACH
INWESTYCJI PN. "ROZBUDOWA INTERMODALNEGO TERMINALU
KONTENEROWEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH"


ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI DO 50 TYS. PLN  NETTO (WŁĄCZNIE)


ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 50 TYS. PLN  NETTO


_______________________________________________________________________________

 

 

Zapytanie ofertowe na "Opracowanie części finansowo-ekonomicznej studium wykonalnosci dla projektu pn. "Rozbudowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego w Kątach Wrocławskich"

2017-06-26

 

Numer referencyjny: SW-1/2017/TK

Termin składania ofert: do 04.07.2017 r. godz. 10.00


 

Usługa ważenia kontenerów według wytycznych konwencji Solas już dostępna na naszym Terminalu!

2016-07-29

___