DOKUMENTY

SPÓŁKA Schavemaker Invest

Standardowe Warunki Usług Terminalowych - ważny od 01-01-2020

Pobierz Plik

Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych

Pobierz Plik

STANDARD TERMS FOR TERMINAL SERVICES – valid from 01-01-2020

Pobierz Plik

Regulamin eFaktura Schavemaker Invest

Pobierz Plik

Rules on issuance of invoices in an electronic form at Schavemaker Invest

Pobierz Plik

Statut Obiektu Infrastruktury Usługowej

Pobierz Plik

Regulamin Pracy Bocznicy Kolejowej

Pobierz Plik

Regulamin Obiektu Infrastruktury Usługowej - ważny od 31-12-2023

Pobierz Plik

Regulations of Service infrastructure facility - valid from 31.12.2023 ENG

Pobierz Plik

Regulamin Obiektu Infrastruktury Usługowej - ważny od 01-01-2024

Pobierz Plik

Regulations of Service infrastructure facility - valid from 01.01.2024 ENG

Pobierz Plik