KONTAKT

ADRES SIEDZIBY:

SCHAVEMAKER INVEST SP. Z O.O.
ul. Fabryczna 1
55-080 Kąty Wrocławskie

NIP: 896-137-32-90
REGON: 933013339
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000214723
Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN w całości opłacony

TERMINAL KONTENEROWY

SCHAVEMAKER INVEST SP. Z O. O.
ul. Fabryczna 1
55-080 Kąty Wrocławskie

tel. +48 71 721 31 71 - Dział Transportu
tel. +48 71 721 31 81 - Brama (Zdania / Pobrania / Przekładki)
e-mail: [email protected]

06.

Nasza Lokalizacja