ORDERS

Company Schavemaker Invest

Orders implemented by Schavemaker Invest Sp. z o. o. in the framework of the "expansion of the intermodal container terminal in Kąty Wrocławskie" investment

ORDERING PROCEDURE APPLICABLE IN THE FRAMEWORK OF THE "EXPANSION OF THE INTERMODAL CONTAINER TERMINAL IN KĄTY WROCŁAWSKIE" INVESTMENT

Download File

 • rocedura dokonywania zamówień obowiązujących

  Read More

ORDERS WITH A VALUE UP TO PLN 50 000 NET (INCLUSIVE)

Open the list

 • ZAPYTANIE OFERTOWE PN. „PRZEPROWADZENIE AUDYTU W ZAKRESIE WYWIĄZYWANIA SIĘ Z OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY DOTYCZĄCEJ POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH" – 1/2020/TK

  Read More

 • ZAPYTANIE OFERTOWE NA. „PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PIĘCIU SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY SCHAVEMAKER”

  Read More

 • PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA PROJEKTU PN ROZBUDOWA INTERMODALNEGO TERMINALU KONTENEROWEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH – 2/2020/TK

  Read More

 • PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA PROJEKTU PN ROZBUDOWA INTERMODALNEGO TERMINALU KONTENEROWEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH – 1/2021/TK

  Read More

 • PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA PROJEKTU PN ROZBUDOWA INTERMODALNEGO TERMINALU KONTENEROWEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH – 1/2022/TK

  Read More

ORDERS WITH A VALUE EXCEEDING PLN 50 000 NET

Open the list

 • Zapytanie ofertowe dot. Opracowania części finansowo-ekonomicznej studium wykonalnosci dla projektu pn. Rozbudowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego w Kątach Wrocławskich"

  Read More

 • ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. PEŁNIENIA FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTYCYJNEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI W ZAKRESIE INWESTYCJI „ROZBUDOWA INTERMODALNEGO TERMINALU KONTENEROWEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH"

  Read More

 • ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INWESTYCJI „ROZBUDOWA INTERMODALNEGO TERMINALU KONTENEROWEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH”

  Read More

 • ZAPYTANIE OFERTOWE PN. „ROZBUDOWA BOCZNICY KOLEJOWEJ NA TERMINALU KONTENEROWYM W KĄTACH WROCŁAWSKICH”

  Read More

 • ZAPYTANIE OFERTOWE PN. „ROZBUDOWA BOCZNICY KOLEJOWEJ NA TERMINALU KONTENEROWYM W KĄTACH WROCŁAWSKICH” – BK-1/2018/TK

  Read More

 • ZAPYTANIE OFERTOWE PN. „ROZBUDOWA DRÓG I PLACÓW WRAZ Z SIECIĄ DESZCZOWĄ NA TERMINALU KONTENEROWYM W KĄTACH WROCŁAWSKICH” – DP/2018/TK

  Read More

 • ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DOSTAWY URZĄDZENIA (WOZU) DO PRZEŁADUNKU INTERMODALNYCH JEDNOSTEK TRANSPORTOWYCH (PUSTYCH) - WOZ-2/2019/TK

  Read More

 • ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DOSTAWY URZĄDZENIA (WOZU) DO PRZEŁADUNKU INTERMODALNYCH JEDNOSTEK TRANSPORTOWYCH (PEŁNYCH) - WOZ-1/2019/TK

  Read More

 • ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DOSTAWY URZĄDZENIA (WOZU) DO PRZEŁADUNKU INTERMODALNYCH JEDNOSTEK TRANSPORTOWYCH (PEŁNYCH) - WOZ-3/2019/TK

  Read More

 • ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DOSTAWY URZĄDZENIA (WOZU) DO PRZEŁADUNKU INTERMODALNYCH JEDNOSTEK TRANSPORTOWYCH (PUSTYCH) - WOZ-4/2019/TK

  Read More

 • ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DOSTAWY URZĄDZENIA (WOZU) DO PRZEŁADUNKU INTERMODALNYCH JEDNOSTEK TRANSPORTOWYCH (PEŁNYCH) - WOZ-5/2019/TK

  Read More

 • ZAPYTANIE OFERTOWE PN. „DOSTAWA I INSTALACJA SUWNICY” NR SUW– 1/2020/TK

  Read More

 • ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH DLA INWESTYCJI „ BUDOWA PLACU MAGAZYNOWEGO ZE ZBIORNIKIEM WODY DESZCZOWEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH”

  Read More

 • „ROZBUDOWA BOCZNICY TERMINALA KONTENEROWEGO -ETAP II” - POSTĘPOWANIE NR 1/R/2023

  Read More

 • BUDOWA TERMINALA PRZEŁADUNKOWEGO W MIETKOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

  Read More