ZAMÓWIENIA

SPÓŁKA Schavemaker Invest

Zamówienia realizowane przez Schavemaker Invest sp.z o.o w ramach inwestycji pn.”rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kątach Wrocławskich”

PROCEDURA DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ OBOWIĄZUJĄCA W RAMACH INWESTYCJI PN. "ROZBUDOWA INTERMODALNEGO TERMINALU KONTENEROWEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH"

Pobierz Plik

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI DO 50 TYS. PLN NETTO (WŁĄCZNIE)

Rozwiń listę

 • ZAPYTANIE OFERTOWE PN. „PRZEPROWADZENIE AUDYTU W ZAKRESIE WYWIĄZYWANIA SIĘ Z OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY DOTYCZĄCEJ POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH" – 1/2020/TK

  Czytaj więcej

 • ZAPYTANIE OFERTOWE NA. „PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PIĘCIU SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY SCHAVEMAKER”

  Czytaj więcej

 • PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA PROJEKTU PN ROZBUDOWA INTERMODALNEGO TERMINALU KONTENEROWEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH – 2/2020/TK

  Czytaj więcej

 • PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA PROJEKTU PN ROZBUDOWA INTERMODALNEGO TERMINALU KONTENEROWEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH – 1/2021/TK

  Czytaj więcej

 • PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA PROJEKTU PN ROZBUDOWA INTERMODALNEGO TERMINALU KONTENEROWEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH – 1/2022/TK

  Czytaj więcej

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 50 TYS. PLN NETTO

Rozwiń listę

 • Zapytanie ofertowe dot. Opracowania części finansowo-ekonomicznej studium wykonalnosci dla projektu pn. Rozbudowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego w Kątach Wrocławskich"

  Czytaj więcej

 • ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. PEŁNIENIA FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTYCYJNEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI W ZAKRESIE INWESTYCJI „ROZBUDOWA INTERMODALNEGO TERMINALU KONTENEROWEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH"

  Czytaj więcej

 • ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INWESTYCJI „ROZBUDOWA INTERMODALNEGO TERMINALU KONTENEROWEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH”

  Czytaj więcej

 • ZAPYTANIE OFERTOWE PN. „ROZBUDOWA BOCZNICY KOLEJOWEJ NA TERMINALU KONTENEROWYM W KĄTACH WROCŁAWSKICH”

  Czytaj więcej

 • ZAPYTANIE OFERTOWE PN. „ROZBUDOWA BOCZNICY KOLEJOWEJ NA TERMINALU KONTENEROWYM W KĄTACH WROCŁAWSKICH” – BK-1/2018/TK

  Czytaj więcej

 • ZAPYTANIE OFERTOWE PN. „ROZBUDOWA DRÓG I PLACÓW WRAZ Z SIECIĄ DESZCZOWĄ NA TERMINALU KONTENEROWYM W KĄTACH WROCŁAWSKICH” – DP/2018/TK

  Czytaj więcej

 • ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DOSTAWY URZĄDZENIA (WOZU) DO PRZEŁADUNKU INTERMODALNYCH JEDNOSTEK TRANSPORTOWYCH (PUSTYCH) - WOZ-2/2019/TK

  Czytaj więcej

 • ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DOSTAWY URZĄDZENIA (WOZU) DO PRZEŁADUNKU INTERMODALNYCH JEDNOSTEK TRANSPORTOWYCH (PEŁNYCH) - WOZ-1/2019/TK

  Czytaj więcej

 • ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DOSTAWY URZĄDZENIA (WOZU) DO PRZEŁADUNKU INTERMODALNYCH JEDNOSTEK TRANSPORTOWYCH (PEŁNYCH) - WOZ-3/2019/TK

  Czytaj więcej

 • ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DOSTAWY URZĄDZENIA (WOZU) DO PRZEŁADUNKU INTERMODALNYCH JEDNOSTEK TRANSPORTOWYCH (PUSTYCH) - WOZ-4/2019/TK

  Czytaj więcej

 • ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DOSTAWY URZĄDZENIA (WOZU) DO PRZEŁADUNKU INTERMODALNYCH JEDNOSTEK TRANSPORTOWYCH (PEŁNYCH) - WOZ-5/2019/TK

  Czytaj więcej

 • ZAPYTANIE OFERTOWE PN. „DOSTAWA I INSTALACJA SUWNICY” NR SUW– 1/2020/TK

  Czytaj więcej

 • ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH DLA INWESTYCJI „ BUDOWA PLACU MAGAZYNOWEGO ZE ZBIORNIKIEM WODY DESZCZOWEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH”

  Czytaj więcej

 • „ROZBUDOWA BOCZNICY TERMINALA KONTENEROWEGO -ETAP II” - POSTĘPOWANIE NR 1/R/2023

  Czytaj więcej

 • BUDOWA TERMINALA PRZEŁADUNKOWEGO W MIETKOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

  Czytaj więcej